קישור לאתר: www.sale-la-vie.com

Fashion jewelry by Michal Negrin, Liat Ginzburg, Adaya, Amaro and more. Hand-made vintage, Victorian and modern style jewelry, accessories, clothing and home decor.

סוג הפרויקט: פיתוח תבנית עיצוב ופיתוח הרחבות שונות

Sale-la-Vie - Fashion jewelry by Israeli artists